1.1. POSLANSTVO Zasebne klinike Zdrav splet d.o.o. Maribor

na osnovi vizije, ciljev in vrednost.

POSLANSTVO

S cilji, ki smo si jih zadali, želimo uresničiti poslanstvo Zdrav splet d.o.o. Maribor, ki je kot koncesionar del slovenskega sistema javnega zdravstva in kot del tega sistema želimo prispevati k čim boljšemu zdravstvenemu stanju in kakovosti življenja prebivalstva v Podravski, Prekmurski in Koroški regiji, se ob tem hkrati tehnološko in strokovno razvijati, skrbeti za varno in uporabnikom zdravstvenih storitev prijazno okolje, skrbeti za prijazno in varno delovno okolje zaposlenih ter njihovo strokovno in osebnostno rast ter povečati prepoznavnost Zdrav spleta v lokalnem, regionalnem in mednarodnem okolju kot družbeno odgovornega in k uporabnikom zdravstvenih storitev usmerjenega subjekta.

CILJI - Naši cilji so:

pacientom zagotavljati visoko raven pravočasnih, kakovostnih in raznovrstnih  zdravstvenih storitev in izboljševati njihovo zadovoljstvo;

 • prispevati k izboljšanju osveščenosti uporabnikov zdravstvenih storitev o skrbi za lastno zdravje;
 • omogočati ustrezno dostopnost in primerno kakovost zdravstvenih in ostalih storitev;
 • ohranjati uravnoteženo in pregledno finančno poslovanje;
 • nenehno izboljševati učinkovitost in kakovost svojega delovanja;
 • zagotavljati pogoje za uspešno poslovanje in razvoj kirurških ambulant z ustrezno informiranim, usposobljenim in motiviranim kadrom.

VIZIJA - Vizija Zasebne klinike Zdrav splet d.o.o. je postati moderna in napredna klinika na področju zdravljenja proktoloških bolezni, abdominalne kirurgije, estetske medicine, ortopedije, urologije in dermatovenerologije. V ospredju je skrb za vrhunsko kvaliteto storitev in varnost pacientov.

STRATEGIJA ZA DOSEGO CILJEV IN VIZIJE

Zastavljene cilje in vizijo bomo dosegali z naslednjimi aktivnostmi:

 • z nenehnim spremljanjem tehnološkega in strokovnega razvoja ter uvajanjem novih tehnologij in smernic;
 • s permanentnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih;
 • s spodbujanjem raziskovanja, sodelovanja na seminarjih in kongresih ter
 • z uvajanjem kliničnih smernic, postopkov, standardov, kliničnih poti in vpeljevanjem sistemov za obvladovanje tveganj.

VREDNOTE - Na tej poti so naše ključne vrednote:

 • zdravje - največja vrednota posameznika, družine in celotne družbe, ki hkrati pomeni kakovost življenja;
 • univerzalnost - dostop do zdravstvenega varstva omogočiti vsakomur;
 • enakost – vsakomur zagotoviti enake možnosti za čim boljše zdravje;
 • solidarnost – vsakomur zagotoviti pravočasne, kakovostne in raznovrstne zdravstvene storitve glede na njegove potrebe;
 • vključenost - dejavna vključenost v odločanje vseh akterjev v sistemu zdravstvenega varstva;
 • kakovost - zagotavljanje varne in visokokakovostne celostne zdravstvene obravnave uporabnikov zdravstvenih storitev;
 • odgovornost - vsi smo odgovorni za svoje lastno zdravje in zdravje drugih, kar se odraža v dejavnem sodelovanju s ključnimi akterji za ohranitev in izboljšanje zdravja;
 • zaupanje – vzpostavitev vzajemnega zaupanja in spoštovanja med uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev ter med izvajalci samimi;
 • etično ravnanje - etične norme ravnanja v zdravstvenih poklicih: od spoštovanja življenja do upoštevanja posameznika in njegove volje z upoštevanjem internega kodeksa etičnega ravnanja.

     Direktor

doc.dr.Boštjan MLAKAR, dr.med.

 

Prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v to kar delajo.

                                   

accredited logo

placilo24

telefonsko narocanje

obrazec za narocanje

cakalne dobe

Čakalne dobe

Čakalne dobe za storitve v javni mreži:

Naziv storitve Stopnja nujnosti Čakalne dobe (v dnevih)
Abdominalni pregled prvi Nujno Takoj oz. v 24 urah
Zelo hitro 4 dni
Hitro 4 dni
Redno 6 dni
Proktološki pregled prvi Nujno Takoj oz. v 24 urah
Zelo hitro 6 dni
Hitro 23 dni
Redno 35 dni
Operacija kile Nujno Takoj oz. v 24 urah
Zelo hitro 7 dni
Hitro 10 dni
Redno 14 dni
Operacija anusa Nujno Takoj oz. v 24 urah
Zelo hitro 7 dni
Hitro 14 dni
Redno 20 dni